Gadegaard festlokale – lejebetingelser

Herunder er betingelserne for leje af festlokale på Gadegaard i Slangerup angivet.

Vi opfordre til, at gennemlæse betingelserne grundigt, så der ikke på et senere tidspunkt opstår uenigheder eller misforståelser omkring lejen af festlokalet.

Inkluderet i lejen

Lejen omfatter lokale, elforbrug, borde, stole, service og anretterkøkken, håndklæder, viskestykker, klude, toiletpapir/køkkenruller.

Slutrengøring kan tilkøbes, vi skal have besked om dette senest 1 uger før arrangementet.

Betaling

Depositum på 750,- indbetales umiddelbart efter booking er bekræftet (senest 8 uger før lejens start), og bookingen er først endelig, når depositum er modtaget. Ved aflysning mindre end 2 uger før arrangementet, refunderes indbetalt depositum ikke.

Lejebetalingen 4200,- plus evt. leje af duge, blomster, rengøring mm. betales ifm. lejeperioden og aftales med udlejer.

Når lokalet er afleveret i acceptabel stand, tilbagebetales depositum. Evt. smadret service samt ødelagt inventar fratrækkes depositum dersom det er tilstrækkeligt.

Overtagelse

Lokalet er rengjort og til overtagelse kl. 15.00 dagen før arrangementet (normalt fredag). Har du/i specielle forhold som gør sig gældende (Grill eller lign.), er i velkomne til, at kontakte os, så vil vi forsøge at imødekomme jeres ønsker.

Aflevering

Lokalet skal afleveres ryddet og rengjort (gulvet støvsuget/vasket og køkken/badeværelser rengjorte) senest kl. 15.00 dagen efter arrangementet (Normalt søndag). Rengøringsmidler, støvsuger, spand og moppe forefindes i lokalet.

Alt affald, madrester mm. skal fjernes (tages med) – der forefindes ikke container til dette formål i tilknytning til festlokalet.

Håndklæder og viskestykker lægges i brusekabinen efter brug, vi sørger for vask af disse.
Hvis slutrengøring tilkøbes, skal lokalet være ryddet, porcelæn mm. vasket op og sat på plads, alt affald fjernet.

Arrangementets varighed og omfang

Vi fastsætter ikke noget sluttidspunkt for festen, men musikken skal slukkes senest kl. 02.00 af hensyn til naboer. Under festen skal døre og vinduer holdes lukkede. Der forefindes ventilation samt aircondition i lokalet som kan anvendes.

Gæster kan færdes umiddelbart udenfor festlokalets indgang. Al færden i gårdspladsen og omkring gården i øvrigt, accepteres ikke. Vis respekt for beboerne på ejendommen, som har både små børn og dyr, som kan påvirkes af for meget larm og støj.

Det er ikke lovligt at affyre fyrværkeri i forbindelse med arrangementer uden dette er aftalt specifikt med udlejer på forhånd.

Ansvar ved skader

Lejer hæfter for alle skader der forvoldes under lejen. Det påligger både lejer og udlejer af registrere skader. Evt. skader skal afregnes umiddelbart efter arrangementet.

Bemærk at porcelæn, service mm. afregnes til kostpriser og er ikke dyrt, så vær venligst ærlige hvis noget går i stykker, så de næste lejere ikke står og mangler service til festen.

Diverse

Lokalet er røgfrit. Der må ryges udenfor lokalets indgang. Cigaretskodder skal opsamles og bortskaffes efter festen.

Parkering, samt brug af udendørsarealer aftales ved overtagelse af lokalet. Indgang ved alléen bedes benyttet af gæster, ligesom parkering bag gården er muligt. Værter/køkkenpersonale kan benytte bagindgang bag gården, som bedes holdt fri for gæster.

Lokalet lejes ikke ud til ungdomsfester samt jule/nytårsarrangementer.

Køkken/Serveringspersonale

Vi kan henvise til køkken/serveringspersonale, som er vant til at komme her.

 Gadegaard festlokale – priser

Priserne for leje af festlokalet er som følger:
Leje (Gældende fra 2020.09.01)
kr. 4.200,-
Tillæg
Slutrengøring (hvis ønskes) – ekskl. opvask af service & oprydning kr. 550,-
Blomsterdekorationer (Vi samarbejder med TinaW blomster) kr. Aftales separat
Hvide duge, 220×220 passer til de runde borde – pr. stk. kr. 100,-

Inkluderet i lejen er:

  • Adgang til festlokalet fra dagen før arrangementet kl. 15.00 til dagen efter kl. 15.00 (dvs. 2 døgn ialt), hvor det skal afleveres i rengjort stand (Kl. 14.00 hvis der er tilkøbt rengøring).
  • Lån af borde, stole og service
  • Elforbrug

Såfremt I ønsker at leje duge, skal vi have besked 14 dage før arrangementets afholdelse.

Betaling:

Kontonummer til depositum og leje: Reg.: 2670 – Konto 7560269069

Mærk venligst indbetalingen med:  Festlokale + Dato for festen f.eks. ”2017.05.28”