Ordensregler – Gadegaard festlokale

Herunder er ordensreglerne for benyttelse af festlokale på Gadegaard i Slangerup angivet.

Vi opfordre til, at gennemlæse betingelserne grundigt, så der ikke på et senere tidspunkt opstår uenigheder eller misforståelser omkring lejen af festlokalet.

Musik

Det er muligt at gøre brug af musikanlægget som forefindes i lokalet, eller medbringe eget musikanlæg, musiker eller DJ.

Høj musik SKAL ophøre kl. 02.00 af hensyn til naboer og ejendommens øvrige beboere.  Dæmpet musik er tilladt efterfølgende. Se iøvrigt “Varighed og omfang”  længere nede

Køkken

Køkkenet må udelukkende anvendes som anretterkøkken. Det er ikke tilladt at anvende det til decideret madlavning, det egner det sig ikke til, og det lugter i hele lokalet og festen er ødelagt.

Alt service skal rengøres efter brug og stilles på plads. Især vinglas kræver ekstra opmærksomhed.

Ødelagt service skal noteres og oplyses til udlejer, så det kan blive erstattet til kommende lejere. Vi opkræver kun kostpriser (ingen fortjeneste) på inventar og service, i håbet om at lejer er ærlige om det ødelagte service.

Affald

Alt affald inkl. madaffald, flasker mm. skal fjernes (tages med) af lejer efter festen. Der forefindes ikke containere til brug for dette.

Aflevering

Lokalet skal afleveres ryddet og rengjort (gulvet støvsuget/vasket og køkken/badeværelser rengjorte) senest kl. 15.00 dagen efter arrangementet (Normalt søndag). Rengøringsmidler, støvsuger, spand og moppe forefindes i lokalet.

HUSK rengøring af køleskab, ovn, mikroovn og komfur.

Håndklæder og viskestykker lægges i brusekabinen efter brug, vi sørger for vask af disse.
Hvis slutrengøring tilkøbes, skal lokalet være ryddet, porcelæn og service mm. vasket op og sat på plads, alt affald fjernet (medtaget).

Arrangementets varighed og omfang

Vi fastsætter ikke noget sluttidspunkt for festen, men musikken skal slukkes senest kl. 02.00 af hensyn til naboer. Under festen skal døre og vinduer holdes lukkede. Der forefindes ventilation samt aircondition / varmepumpe i lokalet som kan anvendes, disse fungerer bedst med lukkede døre og vinduer.

Gæster kan færdes umiddelbart udenfor festlokalets indgang. Al færden i gårdspladsen og omkring gården i øvrigt, accepteres ikke. Vis respekt for beboerne på ejendommen, som har både små børn og dyr, som kan påvirkes af for meget larm og støj.

Det er ikke lovligt at affyre fyrværkeri i forbindelse med arrangementer uden dette er aftalt specifikt med udlejer på forhånd. Der skal være søgt om tilladelse til dette hos rette myndighed.

Ansvar ved skader

Lejer hæfter for alle skader der forvoldes under lejen. Det påligger både lejer og udlejer af registrere skader. Evt. skader skal afregnes umiddelbart efter arrangementet.

Bemærk at porcelæn, service mm. afregnes til kostpriser og er ikke dyrt, så vær venligst ærlige hvis noget går i stykker, så de næste lejere ikke står og mangler service til festen.

Rygning

Lokalet er røgfrit. Der må ryges udenfor lokalets indgang. Cigaretskodder skal opsamles og bortskaffes efter festen.

Parkering

Parkering, samt brug af udendørsarealer aftales ved overtagelse af lokalet. Indgang mod alléen bedes benyttet af gæster. Værter/køkkenpersonale kan benytte bagindgang bag gården, som bedes holdt fri for gæster.

Det skal til enhver tid være muligt for køretøjer at køre ad alléen samt rundt om gården, da der er andre lejemål på ejendommen.

Opsætning af telte og pavilloner udendørs

Det er tilladt ifm. bookning af festlokale, at opstille 1 stk. pavillon umiddelbart udenfor indgangen til festlokalet, for at rygere mfl. kan opholde sig i tørvejr. Pavillonen må først opstille efter Lørdag kl. 16.00 og skal nedtages igen inden festen slutter, da ejendommens øvrige lejere skal kunne færdes omkring gården med store biler / Lastbiler.

Der må ikke etableres musik, borde, stole, bar mm. i den opstillede pavillon.